Navigace

Obsah

Vážení návštěvníci našich stránek, 

 

těší nás Váš zájem o historii školy - dovolíme si Vám předložit stručný přehled nejvýznamnějších historických údajů o obci a škole:

Obec Nehvizdy je poprvé doložena jako sídliště ve 14. století, před rokem 1524 bylo toto znak obcesídliště povýšeno na městečko. Privilegiem císaře Rudolfa II byl Nehvizdům udělen 22. června 1599 znak .

Od roku 1848 patřila obec do panství Kounice, kraj Kouřim. Obec je zmiňována i v Ottově slovníku naučném jako významné sídlo, disponující poštou, četnickou stanicí, kostelem a školou.

V současné době má městys Nehvizdy přes 2000 obyvatel, starostou je pan Vladimír Nekolný, sídlí zde řada významných firem, dochází k dynamickému rozvoji výstavby, rekonstruuje se historické jádro obce, tvořené školou, farou, románsko-gotickým kostelem a přilehlými budovami. V obci intenzivně pracují společenské a sportovní organizace.

 

A co škola? 
Škola v obci nepřestala nikdy fungovat. Městys věnuje na rozvoj školství v obci dlouhodobě značné finanční prostředky. Aktuální kapacita základní školy činí 806 žáků, mateřské školy 197 dětí, školní družiny 340 žáků, školní jídelny 950 strávníků a své služby v oblasti zájmového vzdělávání poskytuje i nová součást školy - dětské centrum Dráček. Velmi úzce spolupracujeme se všemi dalšími subjekty v našem městysi - Sokolem, AFK a dalšími.
Nastoupený trend rozvoje a naše společné plány jasně ukazují, že se zdaleka nejedná o konečný stav a rozvoj školství v obci bude dále pokračovat. 

 

 

 

...