Navigace

Obsah

Personální zajištění

Výchovný poradce: PhDr. Mirko Nosek

Metodik prevence: Mgr. Marta Štěchová

Školní speciální pedagogové:

Mgr. Alice Dadáková e-mail  dadakova@skolanehvizdy.cz, tel: 777 568 727

Bc. Eva Bednářová   eva.bednarova.1@seznam.cz, tel: 604 436 759

Speciální pedagog pro MŠ:

Mgr. Petra Bártová  Petra.Bartova@post.cz, tel: 773929597

 

Konzultační hodiny speciálního pedagoga:

Po - Pá 7 - 17 hod po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

 

Činnost speciálního pedagoga zahrnuje zejména:

  • individuální práce s žákem nebo se skupinou žáků, která se zaměřuje na aktuální vzdělávací potřeby,
  • podpůrná činnost pro učitele, žáky a jejich rodiče při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory,
  • orientační speciálně-pedagogická diagnostika
  • konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele a vychovatele
  • koordinace spolupráce školy se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími specializovanými pracovišti

 

Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou:

Naše škola primárně spolupracuje s PPP Středočeského kraje. Kontakty naleznetev odkazu  níže. Spolupracujeme i s dalšími školskými poradenskými zařízeními, zapsanými v rejstříku školských zařízení.

PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). Zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže.

Kontakty - poradna

Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje 

E:mail : prahavychod@pppsk.cz

Tel: 281 867 331

 

Pomoc rodičům - odkazy k procvičování ZDE:  Pomoc rodičům - odkazy k procvičování