Navigace

Obsah

Personální zajištění

Výchovný poradce: PhDr. Mirko Nosek
Metodik prevence: Mgr. Marta Štěchová
Školní speciální pedagogové:
Mgr. Alice Dadáková e-mail  dadakova@skolanehvizdy.cz, tel: 777 568 727
Mgr. Petra Bártová e-mail: bartova@skolanehvizdy.cz, tel: 773 929 597
Speciální pedagog pro MŠ:
Mgr. Petra Bártová  e-mail: bartova@skolanehvizdy.cz, tel: 773 929 597
 
Konzultační hodiny speciálního pedagoga:
Po - Pá 7 - 17 hod po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
První psychická pomoc - kontakty (279.17 kB)
Činnost speciálního pedagoga zahrnuje zejména:
  • individuální práce s žákem nebo se skupinou žáků, která se zaměřuje na aktuální vzdělávací potřeby,
  • podpůrná činnost pro učitele, žáky a jejich rodiče při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory,
  • orientační speciálně-pedagogická diagnostika
  • konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele a vychovatele
  • koordinace spolupráce školy se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími specializovanými pracovišti
 
Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou:
Naše škola primárně spolupracuje s PPP Středočeského kraje. Kontakty naleznetev odkazu  níže. Spolupracujeme i s dalšími školskými poradenskými zařízeními, zapsanými v rejstříku školských zařízení.
PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). Zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže.

Poradna - kontakty (39.95 kB)

Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje, územní pracoviště pro Prahu-východ
od 20.9.2021 sídlí na adrese Sportovní 846/22, 101 00 Praha 10 - Vršovice
 

E:mail : prahavychod@pppsk.cz

Tel: 281 867 331

 

Výchovné a rodinné poradenství ZDE: Výchovné a rodinné poradenství-kontakty (18.67 kB)
Poradenství RC Routa Čelákovice  ZDE: Rodinné a výchovné poradenství Routa (132.88 kB)
 
Pomoc rodičům - odkazy k procvičování ZDE:  Pomoc rodičům - odkazy k procvičování