Navigace

Obsah

PODPORA PRO ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Rádi bychom Vám nabídli podporu rozvoje českého jazyka pro Vaše dítě. Znalost českého jazyka významně ovlivňuje školní úspěšnost Vašeho dítěte na základní škole

  • Konzultace 
  • Školní klub
  • Doučování

 

Konzultace 

Konzultace poskytuje třídní učitel a speciální pedagog.

Třídní učitel: kontakt dostanete na třídních schůzkách

Speciální pedagog: Mgr. Alice Dadáková, tel: 777568727, e-mail: dadakova@skolanehvizdy.cz

Školní klub 

Zdarma

přihlašovat se můžete v průběhu celého roku

1. - 2. třída

Úterý 7.00 - 7.45 ve školní jídelně

Přihláška do klubu Čeština hrou 1-2 třída

Přihlášku odevzdá dítě své paní učitelce.

3. - 5. třída

Středa 7.00 - 7.45

Přihláška do klubu Čeština hrou 3-5 třída

Přihlášku odevzdá dítě své paní učitelce.

Doučování

Pro děti, které se nedorozumí v českém jazyce, nebo jim porozumění českému jazyku brání v porozumění při vyučování, hledáme možnosti doučování

Zájem o doučování

napište na e-mail: dadakova@skolanehvizdy.cz 

 

 

Podpora žáka

Zkratky:

ČDJ - čeština jako druhý jazyk

PJP - plán jazykové podpory

PLPP - plán pedagogické podpory

IVP - individuální vzdělávací plán

 

Podpůrná opatření

Podpůrná opatření

 

 

 

 

 

 

Zprávy