Navigace

Obsah

Výsledky zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 ke stažení ZDE:

Výsledky zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2023-2024 (260.43 kB)

 * * *

ZAŘAZOVÁNÍ   ŽÁKŮ    DO   PŘÍPRAVNÉ   TŘÍDY   ZÁKLADNÍ   ŠKOLY NEHVIZDY   PRO   ŠKOLNÍ ROK   2023 - 2024  (Zápis do přípravné třídy)

Přípravná třída je zřízena na základní škole v souladu s ustanoveními § 47  zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Primárně je zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Zápis do přípravné třídy bude probíhat v období bezprostředně po zápisu k základnímu vzdělávání, tedy na přelomu dubna – května 2023.
Žáci jsou přijímáni na základě předložení příslušné dokumentace – doporučení školského poradenského zařízení , rozhodnutí o udělení odkladu plnění povinné školní docházky (netýká se dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky) a na základě vyplnění žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy zákonným zástupcem.
O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě výše uvedených dokumentů dle jím stanovených kritérií:
1. Děti s odkladem povinné školní docházky, s trvalým pobytem v městysi Nehvizdy a v obcích, s nimiž městys Nehvizdy vytvořil dobrovolný svazek obcí a vytvořil školský spádový obvod (Horoušany, Horoušánky, Vyšehořovice).
2.Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s trvalým pobytem v městysi Nehvizdy a v obcích, s nimiž městys Nehvizdy vytvořil dobrovolný svazek obcí a vytvořil školský spádový obvod (Horoušany, Horoušánky, Vyšehořovice).
3. Ostatní děti dle věku, pokud není naplněna kapacita přípravné třídy.
Na vyšetření pro doporučení odkladu školní docházky nebo doporučení vzdělávání v přípravné třídě se můžete objednat do SPC Brandýs nad Labem (Školní 291, Brandýs nad Labem) na mail spc@zssbol.cz, nebo do PPP Praha-východ (Sportovní 846/22, Praha Vršovice) na mail prahavychod@pppsk.cz .
Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu mateřské školy. Posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní škole, vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (§ 7 odst. 4 vyhlášky). Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP pro základní vzdělávání pro první ročník (§ 7 odst. 5 vyhlášky). Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky apod.
V případě potřeby doplnění jakékoli informace se obracejte na Mgr. Petru Bártovou, zástupkyni pro přípravné třídy. E-mail bartova@skolanehvizdy.cz, tel. 773 929597.