Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

Podívejte se na Dětské hvězdy v Nehvizdech. Naleznete ZDE: zakladni-skola/aktualne/aktuality/detske-hvezdy-v-nehvizdech-2024-839c

Děkujeme trenérovi Tomáši Vojtkovi.

Podívejte se i na dospělé Hvězdy a vzpomeňte na úterý 20. února 2024 a na sedmý ročník Hvězd - třeba ZDE:

https://hvezdyvnehvizdech.cz

Znovu otevíráme školní  e-shop  -  podívejte se ZDE:https://www.kraloveskoly.cz/nehvizdy//

Pro 10% slevu na nákupu použijte slevový kód JARNAKY10

Sportovní třída 2023–2024


Vážení rodiče, milí žáci budoucího šestého ročníku, ve školním roce 2023–2024 bude otevřena jedna sportovní  třída 6. ročníku.

Veškeré informace ke sportovní třídě, přihlášku, videa naleznete níže.

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

i pro školní rok 2023/2024 chystáme otevření třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve stejném formátu jako předcházející dva roky. Pokud máte doma dítě, které má rádo pohyb a sport, doporučujeme pozorně číst řádky níže, ve kterých se Vám budeme snažit zodpovědět často položené otázky ohledně zmiňovaného konceptu budoucí „sportovky“

Má smysl mít sportovní třídy?

V našem městysu a okolních obcích se sport, respektive pohyb, obecně těší velké oblibě a v souvislosti se sportovním zázemím, které u nás za poslední roky vyrostlo, považujeme za naši povinnost nabídnout sportovní aktivity ve velkém rozsahu i v rámci školní docházky. Všechny třídy naší školy mají časovou dotaci TV tři hodiny týdně. Setkáváme se však během nich s poměrně velkými rozdíly mezi výkonností některých žáků. Dochází pak občas k tomu, že se žáci s menším vztahem ke sportovním aktivitám neúčastní tak aktivně, jak by mohli a měli, a naopak pohybově nadaní žáci se nerozvíjejí v tak velké míře, v jaké by mohli. Dospěli jsme tedy k názoru, že oběma skupinám dopřejeme jejich vlastní „úroveň“ pohybové a sportovní zdatnosti.

Jaký je koncept třídy?

Nejdůležitějším aspektem i v této třídě je vzdělání a jeho kvalita, stejně jako je tomu ve třídách ostatních. Občas jsme slýchávali, že sportovka se neučí, že má místo matematiky posilovnu, místo dějepisu skáčou výšku atd. Nic takového není pravda. Tato třída bude mít týdně 4 hodiny tělesné výchovy, na které ji budou doprovázet dva učitelé tělesné výchovy. Oba budou třídu aktivně rozvíjet ve sportovní zdatnosti. Tedy seznamovat a zdokonalovat děti v mnoha sportovních a pohybových aktivitách jako jsou samozřejmě atletika, královna sportu, ale rovněž sportovní hry, gymnastika, netradiční sporty, vodní sporty, cyklistika a v neposlední řadě zimní sporty. Některé z těchto aktivit budou povinné v rámci hodin TV, některé nabídneme spíše jako dobrovolné v rámci volnočasových aktivit jak pravidelných, tak jednorázových.

Co si pod tím představit? S třídním učitelem absolvují zájemci na podzim akce jako MTB vyjížďky a amatérské závody, na jaře se zúčastní charitativního běhu pro Světlušku, v zimě pak plánujeme společný zimní víkend, v sedmičce celý lyžařský týden, stejně spolu navštíví i sportovní utkání a závody jako diváci. Sportovně se tedy nudit nebudou.

A jak to bude s výukou? V každém ročníku je ona hodina tělesné výchovy týdně navíc ubrána v šestém ročníku z dějepisu, v sedmém z hodinové dotace českého jazyka, v osmičce zeměpisu a v devítce z fyziky. To ovšem neznamená, že by žáci této třídy byli o učivo ochuzeni. Učitelé zmíněných předmětů s tímto vždy dopředu počítají a formu výuky tomu přizpůsobují. Častěji je zadáváno domácí procvičování pomocí MS Teams a dochází tak k jeho zefektivnění.

Pokud se ptáte, jak moc velký vliv má absence této hodiny v jednotlivých předmětech, tak můžeme po zkušenostech z posledních dvou ročníků konstatovat, že prakticky žádný. Obě předchozí sportovní třídy s touto dotací mají srovnatelné či lepší studijní výsledky jako ostatní tři paralelní třídy.

Kdo je třídní učitel?

Třídním učitelem sportovní třídy bude Mgr. Lukáš Alt, který je povede jak v tělesné výchově, tak v matematice. V TV se specializuje na velké pohybové hry, netradiční sporty a bude se angažovat ve zdravotních aspektech a životním stylu žáků. V matematice se pak doslova vyžívá v nejrůznějších matematických hrách a propojení matematiky s praktickým životem. Velký důraz klade na spolupráci s rodiči i na samostatnost a zodpovědnost samotných žáků.

Pro koho je třída určena?

Ve třídě se budou skvěle cítit ty děti, pro které se pohyb stal běžnou součástí životního stylu a každodenního života. Žáci, kteří chtějí svou sportovní zdatnost ještě rozšířit a v tomto směru se dále rozvíjet. Nečekejte od nás specializaci na ten či onen sport. Ten mají v klubech, které navštěvují. Ruku v ruce ale budeme dbát na jejich dobré studijní výsledky a zdravý životní styl.

Jaké jsou podmínky přijetí?

Dobrý prospěch, chování bez závažných kázeňských problémů, zvládnutí talentové zkoušky. Talentová zkouška má za úkol zmapovat všestrannou sportovní připravenost žáka. Do sportovní třídy může být přijat žák s trvalým bydlištěm v městysi Nehvizdy a v obci, s níž má městys Nehvizdy uzavřenu smlouvu o plnění povinné školní docházky na příslušném stupni školy.

Přihlášku naleznete níže, zasílejte ji na adresu: alt@skolanehvizdy.cz do 28. dubna 2023. Přihlášku můžete přinést i osobně třídnímu učiteli, který ji předá Mgr. Lukáši Altovi.

Jaký je termín a místo talentové zkoušky?

Čtvrtek 11. 5. 2023, 17.00 hodin, náhradní termín talentové zkoušky opět čtvrtek 25. 5. 2023, 17.00 hodin, čas ukončení závisí na počtu přihlášených uchazečů. Tělocvična ZŠ Nehvizdy, Bedřicha Mouchy 1001.

Podmínkou k absolvování talentové zkoušky je souhlasné písemné vyjádření ošetřujícího pediatra. Lze použít i  platný posudek o zdravotní způsobilosti pro tábory či mimoškolní akce (platnost 2 roky).

Co se bude na talentové zkoušce předvádět?

U některých disciplín uvádíme i orientační počty opakování, či výkony, které očekáváme, že by úspěšní uchazeči měli zvládnout. V prokliku se můžete podívat, jak by měl cvik správně vypadat v podání žáků nynější sportovky.

Skok daleký z místa

Leh-sedy za minutu

Člunkový běh 4x10m

Jacíkův test

Test rychlých změn poloh (stoj – leh na břiše- stoj -leh na zádech po dobu dvou minut)
Počítá se počet poloh v lehu i stoji.

Gymnastická sestava

„holubička“, kotoul vpřed, kotoul letmo, kotoul vzad, obrat a přemet stranou

Basketbalová sestava

Driblink, slalom, přihrávka trenérovi a zpracování přihrávky od trenéra, driblink a střelba na koš (hodností se pouze provedení střelby, nikoliv úspěšnost)

Fotbalová sestava

Vedení fotbalového míče nohou, slalom a střela na bránu

Po zkušenostech z minulých let jsme upustili od koncepce jazykové třídy.

Máme stále více šikovných žáků - angličtinářů, a proto jsme přistoupili na rozdělení žáků do jazykových skupin v rámci každé třídy.

Prakticky to znamená, že žáci budou během září v rámci dané třídy rozřazeni dle vlastní jazykové úrovně. Rozřazení do těchto skupinek nezaručuje setrvání ve skupině po celou dobu školní docházky. Dle aktuální situace, úrovně či  na základě domluvy lze žáky mezi skupinami s různou jazykovou úrovní přesouvat.

Přihláška – sportovní třída 2023–2024

sport_přihláška_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 44,84 kB

nahoru