Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

 

Rozhodnutím rady městyse Nehvizdy se pro školní rok 2024-2025 nemění výše školkovného (1000,- Kč/měs.) ani družinovného (450,- Kč/měs.)

Veškeré zapomenuté věci ze šaten je možné si vyzvedávat vždy v pracovní dny od 8.00 do 12.00, a to od pondělí 1. 7. do středy 31. 7. 

V případě potřeby kontaktujte pana Jana Borovičku, tel. 737 859 105

Školní rok 2024-2025 v ZŠ zahájíme z důvodu probíhajících stavebních prací v pátek 6. září. Po 1. vyučovací hodině odcházejí žáci domů, výuka podle rozvrhu začne od pondělí 9. září.

Předpokládané zahájení provozu školní jídelny - úterý 10. září. 

Vše na webu ZŠ !

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po veřejných komunikacích. Odložte telefony a tablety a dívejte se kolem sebe, ať se Vám něco nestane!!  Proboha nehrajte hry s přebíháním silnice...

 

Podmínky pro tábory

Podmínkou účasti na táboře je vyplnění a odeslání přihlášky na webu DC Dráček a úhrada celé částky za tábor musí být provedena do 30. 4. 2024. Pokud nebude uhrazeno včas, místo je automaticky zrušeno a nabídnuto náhradníkům.

V případě zrušení registrace po 1. 4. 2024 se peníze vrátí pouze v případě obsazení místa náhradníkem.

Povinné dokumenty, které se předkládají před nástupem na tábor: bezinfekčnost s datem nástupu na tábor, evidenční list.

Kontakt na lektora tábora obdržíte minimálně 10 dní před konáním tábora e-mailem spolu s dalšími informacemi.

Rodiče hlásí všechny zdravotní změny a případná pohybová onemocnění  předem, tzn. před zahájením tábora!

V případě, že dítě odchází z tábora samo – musí se uvést v přihlášce.

V průběhu tábora je dítě zdravotně způsobilé, bez známek infekčního onemocnění (rýma, kašel, zažívací problémy).

V případě výskytu onemocnění je rodič ihned informován a rodič zajistí okamžité vyzvednutí.

V případě neúčasti na táboře se peníze nevrací (ani ze zdravotních důvodů). V případě zrušení tábora způsobené na straně pořadatele nebo epidemiologickou situací se vrátí celá částka. V případě zrušení tábora před jeho zahájením se peníze vrací pouze v případě obsazení místa náhradníkem.

Opakované porušení těchto pravidel, narušování průběhu tábora nevhodným chováním, může být důvodem k předčasnému ukončení účasti dítěte na táboře. Tomuto kroku předchází upozornění vedoucí DC Dráček, která o tom rozhoduje. V tomto případě se peníze nevrací.


nahoru