Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

 

Rozhodnutím rady městyse Nehvizdy se pro školní rok 2024-2025 nemění výše školkovného (1000,- Kč/měs.) ani družinovného (450,- Kč/měs.)

Veškeré zapomenuté věci ze šaten je možné si vyzvedávat vždy v pracovní dny od 8.00 do 12.00, a to od pondělí 1. 7. do středy 31. 7. 

V případě potřeby kontaktujte pana Jana Borovičku, tel. 737 859 105

Školní rok 2024-2025 v ZŠ zahájíme z důvodu probíhajících stavebních prací v pátek 6. září. Po 1. vyučovací hodině odcházejí žáci domů, výuka podle rozvrhu začne od pondělí 9. září.

Předpokládané zahájení provozu školní jídelny - úterý 10. září. 

Vše na webu ZŠ !

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po veřejných komunikacích. Odložte telefony a tablety a dívejte se kolem sebe, ať se Vám něco nestane!!  Proboha nehrajte hry s přebíháním silnice...

 

Pravidla pro kroužky

Podmínkou účasti na kroužku je vyplnění a odeslání přihlášky na webu detske-centrum-dracek/o-nas/ a úhrada poplatku.

Rodiče hlásí všechny zdravotní změny a případná pohybová onemocnění  předem.

Dítě je zdravotně způsobilé, bez známek infekčního onemocnění (rýma, kašel).

V případě výskytu onemocnění může lektor vyloučit dítě z hodiny po konzultaci s vedoucí DC Dráček, která neprodleně informuje rodiče.

Náhradní hodiny z důvodu neúčasti účastníka na kroužku se neposkytují. Kurzovné se v průběhu pololetí nevrací.

V případě zrušení hodiny centrem Dráček se náhradní hodiny  uskuteční na konci pololetí (po skončení uhrazených lekcí), ve stejný den i hodinu. V případě zrušení kroužku z důvodu vládního nařízení (epidemie nemoci Covid-19) se kroužek bude konat po zrušení nařízení, nejpozději do konce školního roku. Pokud se neuskuteční do této doby, peníze se vrací účastníkům.

V době školních prázdnin či ředitelského volna nehvizdské ZŠ se kroužek nekoná. Výjimkou je kroužek "Cvičení rodičů s dětmi".

Kontakt na lektory neposkytujeme. Kontaktní osobou je vedoucí DC Dráček, Mgr. Jitka Záhrobská (tel. 606 113 664). V případě komunikace s lektorem můžete využít osobní kontakt před zájmovým kroužkem či po něm (při vyzvedávání) případně domluvit konzultaci přes vedoucí DC Dráček.

V případě uvedení na přihlášce „Dítě odchází sám – NE“, jste povinni vyzvednout dítě u dveří konání zájmového kroužku, ne v přízemí na chodbě. Lektor kontroluje vizuálně přítomnost vyzvedávající osoby.

V případě pozdního vyzvednutí dítěte ze zájmového kroužku je splatná pokuta ve výši 100,-Kč. Informováni budete prostřednictvím vedoucí DC Dráček.

Opakované porušení těchto pravidel, narušování průběhu kroužku nevhodným chováním, může být důvodem k předčasnému ukončení kroužku. Tomuto kroku předchází písemné upozornění, osobní konzultace s vedoucí DC Dráček. O ukončení rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy.

Rodiče nemohou být na kroužku přítomni. Přítomnost lze domluvit pouze po předchozí domluvě s vedoucí DC Dráček.


nahoru