Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

Podívejte se na Dětské hvězdy v Nehvizdech. Naleznete ZDE: zakladni-skola/aktualne/aktuality/detske-hvezdy-v-nehvizdech-2024-839c

Děkujeme trenérovi Tomáši Vojtkovi.

Podívejte se i na dospělé Hvězdy a vzpomeňte na úterý 20. února 2024 a na sedmý ročník Hvězd - třeba ZDE:

https://hvezdyvnehvizdech.cz

Znovu otevíráme školní  e-shop  -  podívejte se ZDE:https://www.kraloveskoly.cz/nehvizdy//

Pro 10% slevu na nákupu použijte slevový kód JARNAKY10

Personální zajištění

Zástupce ředitele pro mateřskou školu od 1. 9. 2023

Michaela Bruknerová

Mobil: 775 143 736
E-mail: reditel@skolkanehvizdy.cz

Je absolventkou střední pedagogické školy, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Působí v MŠ jako logopedický asistent a metodik prevence.

Speciální pedagog

Mgr. Petra Bártová

E-mail: bartova@skolanehvizdy.cz

Paní učitelka je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru Speciální pedagogiky, se zaměřením na logopedii a surdopedii.

Zastává pozici školního speciálního pedagoga v mateřské škole i na základní škole.

Třída Kuřátek

Ivana Pačesová

E-mail: pacesova.ivana@skolkanehvizdy.cz

Je absolventkou SPgŠ Maja v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, má plnou odbornou způsobilost. Působí jako logopedický asistent v naší MŠ. Paní učitelka spolupracuje s Klubem rodičů pri MŠ.

Jana Podroužková

E-mail: podrouzkova.jana@skolkanehvizdy.cz

Studuje SPgŠ Mills, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Paní učitelka spolupracuje s Klubem rodičů pri MŠ.

Renáta Juřicová 

E-mail: juricova.renata@skolkanehvizdy.cz

Asistentka pedagoga

Třída Medvídků

Bc. Kateřina Čmelíková

E-mail: cmelikova.katerina@skolkanehvizdy.cz

Je absolventkou UJAK oboru Speciální pedagogika, tudíž má plnou odbornou způsobilost pro práci v MŠ.

Ivana Frajmanová

E-mail: frajmanova.ivana@skolkanehvizdy.cz

Je absolventkou Střední odborné školy Futurum v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, je odborně způsobilá pro práci v MŠ a je také trenérkou tenisu, lekce organizuje i pro děti z MŠ.

Třída Sluníček

Hana Horálková

E-mail: horalkova.hana@skolkanehvizdy.cz

Je dlouholetou oporou naší MŠ a je absolventkou Střední pedagogické školy, má plnou odbornou způsobilost.

Helena Dozorcová

E-mail: dozorcova.helena@skolkanehvizdy.cz

Je absolventkou SPgŠ Maja v obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Paní učitelka je lektorkou projektu „Děti na startu“.

Třída Koťátek

Zuzana Boháčková

E-mail: bohackova.zuzana@skolkanehvizdy.cz

Je absolventkou SPgŠ Maja v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, lektorkou "Tvořivé hry", má plnou odbornou způsobilost. Působí jako logopedický asistent v naší MŠ.

Hana Skořepová

E-mail: skorepova.hana@skolkanehvizdy.cz

Zkušená opora naší MŠ je absolventkou Střední pedagogické školy, má tedy plnou odbornou způsobilost.

Ivana Baťková

E-mail: batkova.ivana@skolkanehvizdy.cz

Asistentka pedagoga

Třída Rybiček

Michaela Bruknerová

E-mail: bruknerova.michaela@skolkanehvizdy.cz

Je absolventkou SPgŠ Mills v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Pracuje s dětmi z naší mateřské školy jako logopedický asistent. Paní učitelka vypracovává preventivní program mateřské školy a koordinuje jeho plnění v mateřské škole.

Martina Štayrová

E-mail: stayrova.martina@skolkanehvizdy.cz

Studuje SPgŠ Mills, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Hana Hamplová

E-mail: hamplova.hana@skolkanehvizdy.cz

Asistentka pedagoga

Třída Včelek

Leona Chábová

E-mail: chabova.leona@skolkanehvizdy.cz

Je absolventkou SPgŠ, má plnou odbornou způsobilost.

Martina Bukešová

E-mail: bukešova.martina@skolkanehvizdy.cz

Je absolventkou SPgŠ Mills v oboru Předškolní a mimioškolní pedagogika

Barbora Zichová 

Asistent pedagoga

Třída Žabiček

Květuše Bezuchová

E-mail: bezuchova.kveta@skolkanehvizdy.cz

Je absolventkou SPgŠ Mills v oboru Předškolní a mimioškolní pedagogika a má plnou odbornou způsobilost.Paní učitelka vede výtvarný kroužek.

Jana Karnetová

E-mail: karnetova.jana@skolkanehvizdy.cz

Je absolventkou SPgŠ Maja v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a má pro svou práci plnou odbornou způsobilost.

Třída Motýlků

Tereza Müllerová

E-mail: mullerova.tereza@skolkanehvizdy.cz

Studium předškolní a mimoškolní pedagogiky právě vykonává na SPgŠ Mills v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Paní učitelka spolupracuje s Klubem rodičů pri MŠ.

Veronika Messaoudi

E-mail: messaoudi.veronika@skolkanehvizdy.cz

Je absolventkou SPgŠ, v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, má plnou odbornou způsobilost. Paní učitelka se podílí na vedení mateřské školy.

Hanna Adovba

E-mail: adovba.hanna@skolkanehvizdy.cz

Asistent pedagoga

Třída Berušek

Mgr. Irena Nedvědová

E-mail: nedvedova.irena@skolkanehvizdy.cz

Pracuje s dětmi a mládeží více než 25 let. Na FTVS vystudovala obor ergoterapeut a pedagog. Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika získala studiem SPgŠ Bean.

Věra Lopatářová

E-mail: lopatarova.vera@skolkanehvizdy.cz

Je absolventkou SPgŠ v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a má plnou odbornou způsobilost.

Provozní  pracovnice

Renata Casková

Pracuje jako školnice mateřské školy a pečlivě se stará o svěřené prostory.
A dbá o čistotu Sluníček a Medvídků.

Denisa Hýbnerová 

Má na starosti úklid u Kuřátek a Koťátek.

Jindřiška Gurega

Má na starosti úklid u našich Rybiček a Včelek.

Vasylyna Voinahii

Stará se o krásné a čisté prostředí ve třídě Motýlků a Žabiček.


nahoru