Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

Podívejte se na Dětské hvězdy v Nehvizdech. Naleznete ZDE: zakladni-skola/aktualne/aktuality/detske-hvezdy-v-nehvizdech-2024-839c

Děkujeme trenérovi Tomáši Vojtkovi.

Podívejte se i na dospělé Hvězdy a vzpomeňte na úterý 20. února 2024 a na sedmý ročník Hvězd - třeba ZDE:

https://hvezdyvnehvizdech.cz

Znovu otevíráme školní  e-shop  -  podívejte se ZDE:https://www.kraloveskoly.cz/nehvizdy//

Pro 10% slevu na nákupu použijte slevový kód JARNAKY10

Přijímání dětí do MŠ


Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§34, odst.1) ŠZ).

Přijímání dětí se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání

Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte se podává v období od 2. května do 16. května kalendářního roku, který předchází školnímu roku, v němž dítě zahájí předškolní vzdělávání.

Termín a místo zápisu stanovuje ředitel školy se zřizovatelem a zveřejňuje je prostřednictvím webových stránek školy, místního tisku a vývěsek v březnu.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte

 • přihlášku dítěte k zápisu do MŠ potvrzenou pediatrem a podepsanou zákonným zástupcem
 • přihlášku ke stravování (dostanete na zahajovací třídní schůzce)
 • potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným očkováním, nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkovat pro trvalou kontraindikaci.

K evidenci výše jmenovaných dokumentů je oprávněna ZŘMŠ.

Kritéria pro zařazení dítěte do mateřské školy
(vyjmuto ze školního řádu)

V době „řádného“ zápisu, tj. v termínu od 2. do 16. května příslušného kalendářního roku se do mateřské školy děti přijímají v následujícím pořadí.

 1. Děti přihlášené k trvalému pobytu v městysi Nehvizdy
 2. Přednostně děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání,
 3. Dle věku od nejstaršího k nejmladšímu.
 4. V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území městyse, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího k nejmladšímu.

Kritéria zařazování dětí v průběhu školního roku, tj. mimo „řádný“ zápis

 1. Děti přihlášené k trvalému pobytu v městysi Nehvizdy.
 2. Přednostně děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání,
 3. Děti dle věku od nejstaršího k nejmladšímu.
 4. Přednostně mohou být přijaty děti (např. se speciálními vzdělávacími potřebami).

Městys Nehvizdy zajišťuje předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole a v dětské skupině
(pro děti od 2 let) https://www.dcdracek.cz/detske-skupiny.

Mimo zápis lze umístit dítě do mateřské školy za předpokladu, že je v mateřské škole volné místo.

Pokud se přistěhujete do Nehvizd, máte zde trvalý pobyt a potřebovali byste Vaše dítě umístit do školky, informujte se o volném místě – reditel@skolkanehvizdy.cz. Pokud v danou dobu volné místo pro Vaše dítě nebude, zapíšeme si na Vás kontakt a budeme Vám volat hned, jak se místo uvolní.

Vyjádření lékaře – formulář

Vyjádření lékaře - přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 62,65 kB

nahoru