Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

Skončily Dětské olympijské hry. Náš 1. stupeň získal v celkovém hodnocení škol zlato, 2. stupeň bronz. Slavnostní poděkování reprezentantům školy a předání ocenění se uskuteční společně s loučením s deváťáky ve středu 26. června -  od 9.00 hodin odměnění sportovců, od 10.00 loučení s deváťáky. Srdečně zveme!

Rozhodnutím rady městyse Nehvizdy se pro školní rok 2024-2025 nemění výše školkovného (1000,- Kč/měs.) ani družinovného (450,- Kč/měs.)

Organizace školního roku 2024-2025 na 1. stupni - slíbené informace ZDE: zakladni-skola/aktualne/aktuality/sdeleni-pro-rodice-zaku-1-stupne-885cs.html

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po veřejných komunikacích. Odložte telefony a tablety a dívejte se kolem sebe, ať se Vám něco nestane!! Proboha nehrajte hry s přebíháním silnice...

Začaly školy v přírodě, fotky najdete v aktualitách

Přijímání dětí do MŠ


Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§34, odst.1) ŠZ).

Přijímání dětí se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání

Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte se podává v období od 2. května do 16. května kalendářního roku, který předchází školnímu roku, v němž dítě zahájí předškolní vzdělávání.

Termín a místo zápisu stanovuje ředitel školy se zřizovatelem a zveřejňuje je prostřednictvím webových stránek školy, místního tisku a vývěsek v březnu.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte

 • přihlášku dítěte k zápisu do MŠ potvrzenou pediatrem a podepsanou zákonným zástupcem
 • přihlášku ke stravování (dostanete na zahajovací třídní schůzce)
 • potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným očkováním, nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkovat pro trvalou kontraindikaci.

K evidenci výše jmenovaných dokumentů je oprávněna ZŘMŠ.

Kritéria pro zařazení dítěte do mateřské školy
(vyjmuto ze školního řádu)

V době „řádného“ zápisu, tj. v termínu od 2. do 16. května příslušného kalendářního roku se do mateřské školy děti přijímají v následujícím pořadí.

 1. Děti přihlášené k trvalému pobytu v městysi Nehvizdy
 2. Přednostně děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání,
 3. Dle věku od nejstaršího k nejmladšímu.
 4. V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území městyse, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího k nejmladšímu.

Kritéria zařazování dětí v průběhu školního roku, tj. mimo „řádný“ zápis

 1. Děti přihlášené k trvalému pobytu v městysi Nehvizdy.
 2. Přednostně děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání,
 3. Děti dle věku od nejstaršího k nejmladšímu.
 4. Přednostně mohou být přijaty děti (např. se speciálními vzdělávacími potřebami).

Městys Nehvizdy zajišťuje předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole a v dětské skupině
(pro děti od 2 let) https://www.dcdracek.cz/detske-skupiny.

Mimo zápis lze umístit dítě do mateřské školy za předpokladu, že je v mateřské škole volné místo.

Pokud se přistěhujete do Nehvizd, máte zde trvalý pobyt a potřebovali byste Vaše dítě umístit do školky, informujte se o volném místě – reditel@skolkanehvizdy.cz. Pokud v danou dobu volné místo pro Vaše dítě nebude, zapíšeme si na Vás kontakt a budeme Vám volat hned, jak se místo uvolní.

Vyjádření lékaře – formulář

Vyjádření lékaře - přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 62,65 kB

Mateřská škola

Jídelníček

Městys Nehvizdy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Naše škola využívá Šablony OP JAK

sablony OP JAK


nahoru