Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

Skončily Dětské olympijské hry. Náš 1. stupeň získal v celkovém hodnocení škol zlato, 2. stupeň bronz. Slavnostní poděkování reprezentantům školy a předání ocenění se uskuteční společně s loučením s deváťáky ve středu 26. června -  od 9.00 hodin odměnění sportovců, od 10.00 loučení s deváťáky. Srdečně zveme!

Rozhodnutím rady městyse Nehvizdy se pro školní rok 2024-2025 nemění výše školkovného (1000,- Kč/měs.) ani družinovného (450,- Kč/měs.)

Organizace školního roku 2024-2025 na 1. stupni - slíbené informace ZDE: zakladni-skola/aktualne/aktuality/sdeleni-pro-rodice-zaku-1-stupne-885cs.html

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po veřejných komunikacích. Odložte telefony a tablety a dívejte se kolem sebe, ať se Vám něco nestane!! Proboha nehrajte hry s přebíháním silnice...

Začaly školy v přírodě, fotky najdete v aktualitách

Titulka

Rozhodnutím rady městyse ze dne 15.5.2024 se pro příští školní rok 2024/2025 nemění výše úplaty za předškolní vzdělávání. 

 

Naše mateřská škola hledá od září 2024 posilu na pozici

asistent pedagoga 

Více informací na přiloženém letáčku 

inzerát - AP.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 918.12 kB

 

Naše mateřská škola hledá od září 2024 posilu na pozici provozní pracovník/provozní pracovnice

Více informací na přiloženém letáčku 

inzerát - PP .pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 378.28 kB

 

 

Výsledký zápisu - přípravná třída 2024 - 2025

Výsledky zápisu přípravná třída 2024-2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 48.7 kB

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Nehvizdy pro školní rok 2024 - 2025

výsledky zápisu 24:25.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 33.14 kB

 

Elektronická registrace - Zápis do MŠ 2024-2025

Předběžná přihláška bude aktivní od 15.dubna 2024 na níže uvedeném linku. 

https://registrace.twigsee.com/f1/zsamsnehvizdy/C32604D0-89B0-4C5D-B4A3-855AADF6691A/predbeznaprihlaskakpredsk

Děkujeme rodičům, že využívají možnost předběžného vyplnění přihlášky k předškolnímu vzdělávání. Pokud máte nějaké preference, napište je na tištěnou přihlášku, prosím. 

Vyjádření lékaře - přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.png Typ: PNG obrázek, Velikost: 62.65 kB

 

Zápis do mateřské školy 

Zápis do MŠ Typ: PDF dokument, Velikost: 311.67 kB, letáček

 

ZÁPIS dětí do Mateřské školy Nehvizdy pro      školní rok 2024-2025

Zápis se uskuteční ve dnech 2. a 3. května 2024 od 13.30 do 17 hodin

v budově mateřské školy Na Příštipku 226, Nehvizdy

Předcházet mu bude elektronická registrace k zápisu, která bude přístupna od 15. dubna do 3. května 2024 do 16. hodin. 

DALŠÍ MOŽNÉ ZPŮSOBY ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • Datovou schránkou
  • Poštou 
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) 

NÁLEŽITOSTI K ZÁPISU

•       Vyplněná Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou získáte v rámci elektronické registrace, případně si ji můžete vyzvednout v MŠ. Součástí žádosti je potvrzení pediatra včetně očkování (lze stáhnout na stránkách MŠ již nyní). Na Žádost můžete ručně připsat, jakou třídu preferujete. Pokud to kapacitní možnosti dovolí, budeme se snažit tomuto požadavku vyhovět. 

•       Rodný list dítěte k nahlédnutí (pokud jste neodeslali jeho prostou kopii dálkovým způsobem v elektronické registraci). 

•       Občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR (pokud jste neodeslali dálkovým způsobem v elektronické registraci). 

•       Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod. (pokud jste neodeslali dálkovým způsobem v elektronické registraci).

Registrační čísla přijatých dětí budou zveřejněna na webových stránkách a na dveřích MŠ ve dnech 6.5. – 19.5. 2024. Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou nejpozději do 13. 5. 2024. 

Děti budou přijímány v pořadí dle věku (do MŠ se hlásí děti narozené do 10/2021), přednostně děti s trvalým pobytem v městysi Nehvizdy, a to do stanovené kapacity. 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které k 1. 9. školního roku dosáhnou pěti let věku. 

V případě dotazů volejte na tel. č. 775 143 736 – Michaela Bruknerová, zástupkyně ředitele pro MŠ

nebo pište na e-mail reditel@skolkanehvizdy.cz 

 

 

Zápis do přípravné třídy

Základní škola a mateřská škola Nehvizdy

Městys Nehvizdy

vyhlašují

v souladu se zněním § 36, odst. 7) a § 47, odst. 1) a 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění:

ZÁPIS ŽÁKŮ

do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2024-2025.

Zápis žáků do přípravné třídy proběhne na základě následujících kritérií:

Dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení § 47 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

Trvalý pobyt dítěte v městysi Nehvizdy a v obcích, s nimiž městys Nehvizdy vytvořil dobrovolný svazek obcí a vytvořil školský spádový obvod pro plnění povinné školní docházky počínaje 1. ročníkem (Horoušany, Horoušánky, Vyšehořovice).

KDY: Zápis do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2024-2025 se uskuteční ve dnech 25. a 30. dubna 2024 od 16 do 18 hodin.

KDE: Zápis se uskuteční v budově, kde sídlí přípravná třída (stará škola, ZUŠ), Pražská 14, Nehvizdy

NÁLEŽITOSTI  K  ZÁPISU:

  • vyplněná žádost o přijetí do přípravné třídy, kterou získáte na webových stránkách základní i mateřské školy
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o povolení k pobytu na území ČR
  • další dokumentace – doporučení školského poradenského zařízení o zařazení dítěte do přípravné třídy, rozhodnutí o udělení odkladu plnění povinné školní docházky apod.
  • S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň nutné sdělit a doložit: Jméno a příjmení tohoto zástupce, jeho místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat, např. rozhodnutím soudu o pěstounské péči apod.

Evidenční čísla přijatých dětí budou zveřejněna na webových stránkách MŠ i ZŠ ve dnech 6. 5. – 19. 5. 2024. Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou nejpozději do 24. 5. 2024.

V případědě dotazů volejte na tel. č. 773 929597 - Mgr. Petra Bártová,

nebo pište na e-mail bartova@skolanehvizdy.cz

Zápis přípravná třída 2024-2025.pdf Typ: PDF dokument,

Velikost: 225.41 kB

Žádost o přijetí do přípravné třídy.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 122.12 kB

 

V naší mateřské škole hledáme posilu na pozici učitel/ka 

Více informací na přiloženém letáku 

inzerát - učitelka MŠ.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 47.86 kB

 

Prázdninový provoz léto 2024 

Běžný provoz MŠ do 26.7.

29.7. – 2.8.    Příměstský tábor 

5.8. – 9.8.      Příměstský tábor 

12.8. – 16.8.   Příměstský tábor 

19.8. – 30.8. ZAVŘENO 

Plakáty a přihlášky k příměstským táborům budou vyvěšeny na Twigsee 12.2.2024

Zápis do mateřské školy

  • Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu po dohodě se zřizovatelem zveřejníme na webových stránkách mateřské školy spolu s dalšími informacemi k zápisu v březnu.Zápis probíhá formou elektronického před zápisu a osobním předáním dokumentace ve dnech stanovených pro zápis

Mateřská škola

Jídelníček

Městys Nehvizdy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Naše škola využívá Šablony OP JAK

sablony OP JAK


nahoru