Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

 

Rozhodnutím rady městyse Nehvizdy se pro školní rok 2024-2025 nemění výše školkovného (1000,- Kč/měs.) ani družinovného (450,- Kč/měs.)

Veškeré zapomenuté věci ze šaten je možné si vyzvedávat vždy v pracovní dny od 8.00 do 12.00, a to od pondělí 1. 7. do středy 31. 7. 

V případě potřeby kontaktujte pana Jana Borovičku, tel. 737 859 105

Školní rok 2024-2025 v ZŠ zahájíme z důvodu probíhajících stavebních prací v pátek 6. září. Po 1. vyučovací hodině odcházejí žáci domů, výuka podle rozvrhu začne od pondělí 9. září.

Předpokládané zahájení provozu školní jídelny - úterý 10. září. 

Vše na webu ZŠ !

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po veřejných komunikacích. Odložte telefony a tablety a dívejte se kolem sebe, ať se Vám něco nestane!!  Proboha nehrajte hry s přebíháním silnice...

 

Historie

Vážení návštěvníci našich stránek,

těší nás Váš zájem o historii školy - dovolíme si Vám předložit stručný přehled nejvýznamnějších historických údajů o obci a škole:

Znak obce NehvizdyObec Nehvizdy je poprvé doložena jako sídliště ve 14. století, před rokem 1524 bylo toto sídliště povýšeno na městečko. Privilegiem císaře Rudolfa II byl Nehvizdům udělen 22. června 1599 znak.

Od roku 1848 patřila obec do panství Kounice, kraj Kouřim. Obec je zmiňována i v Ottově slovníku naučném jako významné sídlo, disponující poštou, četnickou stanicí, kostelem a školou.

V současné době má městys Nehvizdy přes 2000 obyvatel, starostou je pan Vladimír Nekolný, sídlí zde řada významných firem, dochází k dynamickému rozvoji výstavby, rekonstruuje se historické jádro obce, tvořené školou, farou, románsko-gotickým kostelem a přilehlými budovami. V obci intenzivně pracují společenské a sportovní organizace.

A co škola?

Škola v obci nepřestala nikdy fungovat. Městys věnuje na rozvoj školství v obci dlouhodobě značné finanční prostředky. Aktuální kapacita základní školy činí 1000 žáků, mateřské školy 217 dětí, školní družiny 400 žáků-účastníků, školních  jídelen 1400 strávníků a své služby v oblasti zájmového vzdělávání poskytuje i nová součást školy - dětské centrum Dráček. Velmi úzce spolupracujeme se všemi dalšími subjekty v našem městysi - Sokolem, AFK a dalšími.
Nastoupený trend rozvoje a naše společné plány jasně ukazují, že se zdaleka nejedná o konečný stav a rozvoj školství v obci bude dále pokračovat.

Škola


nahoru