Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

 

Rozhodnutím rady městyse Nehvizdy se pro školní rok 2024-2025 nemění výše školkovného (1000,- Kč/měs.) ani družinovného (450,- Kč/měs.)

Veškeré zapomenuté věci ze šaten je možné si vyzvedávat vždy v pracovní dny od 8.00 do 12.00, a to od pondělí 1. 7. do středy 31. 7. 

V případě potřeby kontaktujte pana Jana Borovičku, tel. 737 859 105

Školní rok 2024-2025 v ZŠ zahájíme z důvodu probíhajících stavebních prací v pátek 6. září. Po 1. vyučovací hodině odcházejí žáci domů, výuka podle rozvrhu začne od pondělí 9. září.

Předpokládané zahájení provozu školní jídelny - úterý 10. září. 

Vše na webu ZŠ !

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po veřejných komunikacích. Odložte telefony a tablety a dívejte se kolem sebe, ať se Vám něco nestane!!  Proboha nehrajte hry s přebíháním silnice...

 

Prohlášení o ochraně soukromí


Vážení přátelé,

dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 (dále jen „GDPR“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů.
Plné znění GDPR je k dispozici na: https://uoou.gov.cz.

Základní škola a mateřská škola Nehvizdy, příspěvková organizace, Pražská 14, Nehvizdy (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s GDPR a platnou legislativou ČR. Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými v článku 6 GDPR, tj. zejména v rámci plnění právních povinností, které se na školu vztahují, plnění smlouvy, plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je škola pověřena, pro účely oprávněných zájmů správce či třetí osoby či na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Všechny osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Bližší informace o základních aspektech zpracování osobních údajů, které probíhají v rámci činnosti školy, i o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění v souladu s GDPR, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů (viz odkazy na dokumenty níže).

V případě, že se na nás chcete obrátit s podnětem, dotazem či žádostí o uplatnění Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nebo údajů Vašich dětí, lze tak učinit (nejlépe písemně) na níže uvedených kontaktech. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat na jeho vyřešení.

Kontakt na správce osobních údajů

Název: Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Sídlo: Pražská 14, 250 81 Nehvizdy
Zastoupena: PaedDr. Lubošem Rýdlem
IČO: 75030365
Tel: +420 326 992 532
E-mail: zs.nehvizdy@volny.cz
ID datové schránky: 98vmfn8

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Lenka Grygarová
Mobil: +420 721 299 331
E-mail: poverenec@skolanehvizdy.cz

Uplatněním práv subjektů údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Z tohoto důvodu dbáme na dostatečnou identifikaci a zjištění totožnosti subjektu údajů, který právo uplatňuje.

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

PaedDr. Luboš Rýdlo
ředitel školy

Informace o zpracování osobních údajů

1 - Informace o ochraně osobních údajů-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 527,25 kB

Pomůcka pro žáky naší školy

2 - Základní informace o ochraně osobních údajů pro děti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 619,17 kB

Pomůcka pro mladší žáky – ÚOOÚ

3 - Osvětový leták ÚOOÚ pro děti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MB

Pomůcka pro starší žáky – ÚOOÚ

4 - Osvětový leták ÚOOÚ pro mládež.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,18 MB

nahoru