Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

Skončily Dětské olympijské hry. Náš 1. stupeň získal v celkovém hodnocení škol zlato, 2. stupeň bronz. Slavnostní poděkování reprezentantům školy a předání ocenění se uskuteční společně s loučením s deváťáky ve středu 26. června -  od 9.00 hodin odměnění sportovců, od 10.00 loučení s deváťáky. Srdečně zveme!

Rozhodnutím rady městyse Nehvizdy se pro školní rok 2024-2025 nemění výše školkovného (1000,- Kč/měs.) ani družinovného (450,- Kč/měs.)

Organizace školního roku 2024-2025 na 1. stupni - slíbené informace ZDE: zakladni-skola/aktualne/aktuality/sdeleni-pro-rodice-zaku-1-stupne-885cs.html

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po veřejných komunikacích. Odložte telefony a tablety a dívejte se kolem sebe, ať se Vám něco nestane!! Proboha nehrajte hry s přebíháním silnice...

Začaly školy v přírodě, fotky najdete v aktualitách

Současnost

Začátek školního rokuZákladní škola a mateřská škola Nehvizdy je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, navazující na dlouholetou tradici nehvizdského obecního školství. Její stálý rozvoj a přizpůsobování se jednak demografickému vývoji, jednak potřebám dětí a žáků je možný jen díky úsilí obecní samosprávy, pedagogů a zaměstnanců, ale i díky všem, kterým rozvoj nehvizdského školství není lhostejný.

Škola dnes plní nejen svou vzdělávací funkci, ale je bez nadsázky centrem dění v městysi a poskytuje své služby dětem, žákům, rodičům a seniorům, stejně tak svým absolventům a přátelům. Maximální otevřenost k veřejnosti, snaha o informovanost, přátelské prostředí, moderní vybavení učeben a prostor, efektivní výchovný a vyučovací proces jsou základními pilíři činnosti školy. Aktivity pořádané školou jsou maximálně otevřené i vůči veřejnosti v obci.

Současná organizace školy je naprosto odlišná od poměrně nedávné historie.

Mateřská škola sídlí v nové budově v ulici Na Příštipku 226, která slouží 172 dětem.Ty nacházejí své zázemí v osmi třídách, jedna ze tříd je určena i pro děti s hendikepy a umožní tak jejich plnou integraci do běžného dětského kolektivu. Nesmíme zapomenout na odloučené pracoviště - v budově sokolovny Na Příštipku 135 pracuje jedna třída mateřské školy o 25 dětech. Celková kapacita mateřské školy tak činí 197 dětí v devíti třídách.

Základní škola v současné době disponuje kapacitou 1 000 žáků a třemi místy poskytování vzdělávání - historická škola v ulici Pražská 14,  využívaná dnes ZUŠ Nehvizdy, dětskými skupinami a obecní knihovnou a  nový školský komplex v ulici Bedřicha Mouchy  - zde naleznete hlavní budovu školy, moderní a velmi nadstandardní tělocvičnu , tzv. "domeček" se čtyřmi třídami a další samostatnou budovu se dvěma třídami.  Ve školním roce 2023-2024se žáci vyučují ve 40 třídách, z nichž 24 připadá na první stupeň a 16 na druhý stupeň. Výuka probíhá od 1. září 2015  v prvním až devátém ročníku. Ve školním roce 2022-2023 u nás pracuje i jedna přípravná třída  pro budoucí školáky.

Školní stravování probíhá v moderních školních jídelnách s cílovou kapacitou 1 400 jídel poskytujících i  sociální program obce - stravování seniorů a dalších strávníků včetně stravování dětí a zaměstnanců MŠ Horoušany.  Školní stravování je jedna z věcí, na kterou jsme pyšní - třikrát v týdnu mají naši strávníci k dispozici ovocný a zeleninový bar s velmi širokou nabídkou zdravých příloh - tedy umožní-li to hygienicko epidemická situace.

Součástí areálu školy je i skvěle vybavená špičková tělocvična v ulici Bedřicha Mouchy 1001, umožňující nejen výuku školní tělesné výchovy, ale i pořádání závodů, soustředění a dalších sportovních událostí. Letní atletické kempy, vedené českou vícebojařkou Eliškou Klučinovou a dalšími profesionálními atletickými trenéry v čele s Tomášem Vojtkem zde našly své zázemí a jsou hojně využívány. V našem pedagogickém sboru naleznete např. desetibojaře Marka Lukáše a bývalého vynikajícího trojskokana Jána Čada.

Tělocvična disponuje zázemím pro všechny míčové hry, gymnastiku, squash, ricochet, stolní tenis, lehkou atletiku vč. skoku vysokého o tyči, horolezectví... Tradičně se zde konají atletické i jiné turnaje a soutěže, vrchol pak představují Hvězdy v Nehvizdech, o nichž se můžete dočíst na našem webu nebo třeba nahttp://www.hvezdyvnehvizdech.cz

Nedílnou součástí školy je i Dětské centrum Dráček, poskytující alternativní formy zájmového vzdělávání pro děti, rodiče a veřejnost včetně seniorů a naplňující tak principy komunitního vzdělávání. Od 1. 9. 2016 jsme zahájili i provoz Dětských skupin, financovaných z grantového zdroje MPSV ČR.

Pozoruhodný je vznik Dobrovolného svazku obcí, které tvoří Nehvizdy, Mochov, Vyšehořovice a Horoušany - Horoušánky. Díky tomuto spojení a společnému úsilí bylo možné realizovat dostavbu budovy školy a vyřešit tak problém s plněním povinné školní docházky ve vzniklém  školském spádovém obvodu. Dokončení budovy předpokládáme v letošním školním roce, zatím užíváme pouze část přízemí. V příštím školním roce budou dokončeny terénní úpravy v okolí školy, atrium a my můžeme začít pracovat na školní zahradě.

Moderní a efektivní výuka, počítačové,  jazykové  a přírodovědné učebny, odpovídající vybavení kmenových tříd výpočetní, didaktickou a audiovizuální technikou, provázanost předškolního a základního vzdělání, nápravy specifických poruch učení, logopedická péče v mateřské i základní škole, nabídka kroužků pro děti, žáky i veřejnost včetně seniorů, jazykové kurzy a široká nabídka mimoškolních akcí jsou atributy dnešního školství v městysi Nehvizdy. Výsledkem péče o naše děti a žáky jsou velmi dobré výsledky v projektech srovnávacích testů, v přijímacím řízení na víceletá gymnázia a v neposlední řadě i vynikající umístění ve výtvarných a řemeslných soutěžích, sportovních soutěžích a předmětových olympiádách.

Aktuální stav školství v Nehvizdech nepovažujeme a nikdy nebudeme považovat za konečný. Z 25 žáků dvojtřídky v roce 1997 máme školu, která daleko přesahuje místní význam.  Neuvěřitelné se stalo skutečností...
Současný stav školství v městysi Nehvizdy je ukázkou úsilí o jeho neustálý rozvoj a skvělou vizitkou městysu a jeho samosprávy a pedagogického sboru.

Pro zvětšení klikni na fotografii


nahoru