Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

 

Rozhodnutím rady městyse Nehvizdy se pro školní rok 2024-2025 nemění výše školkovného (1000,- Kč/měs.) ani družinovného (450,- Kč/měs.)

Veškeré zapomenuté věci ze šaten je možné si vyzvedávat vždy v pracovní dny od 8.00 do 12.00, a to od pondělí 1. 7. do středy 31. 7. 

V případě potřeby kontaktujte pana Jana Borovičku, tel. 737 859 105

Školní rok 2024-2025 v ZŠ zahájíme z důvodu probíhajících stavebních prací v pátek 6. září. Po 1. vyučovací hodině odcházejí žáci domů, výuka podle rozvrhu začne od pondělí 9. září.

Předpokládané zahájení provozu školní jídelny - úterý 10. září. 

Vše na webu ZŠ !

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po veřejných komunikacích. Odložte telefony a tablety a dívejte se kolem sebe, ať se Vám něco nestane!!  Proboha nehrajte hry s přebíháním silnice...

 

Sportovní třída 2024-2025

Sportovní třída 2024–2025


Vážení rodiče, milí žáci budoucího šestého ročníku, ve školním roce 2024–2025 bude otevřena jedna sportovní  třída 6. ročníku.

Veškeré informace ke sportovní třídě, přihlášku, videa naleznete níže.

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

i pro školní rok 2024/2025 chystáme otevření třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve stejném formátu jako předcházející dva roky. Pokud máte doma dítě, které má rádo pohyb a sport, doporučujeme pozorně číst řádky níže, ve kterých se Vám budeme snažit zodpovědět často položené otázky ohledně zmiňovaného konceptu budoucí „sportovky“

Má smysl mít sportovní třídy?

V našem městysu a okolních obcích se sport, respektive pohyb, obecně těší velké oblibě a v souvislosti se sportovním zázemím, které u nás za poslední roky vyrostlo, považujeme za naši povinnost nabídnout sportovní aktivity ve velkém rozsahu i v rámci školní docházky. Všechny třídy naší školy mají časovou dotaci TV tři hodiny týdně. Setkáváme se však během nich s poměrně velkými rozdíly mezi výkonností některých žáků. Dochází pak občas k tomu, že se žáci s menším vztahem ke sportovním aktivitám neúčastní tak aktivně, jak by mohli a měli, a naopak pohybově nadaní žáci se nerozvíjejí v tak velké míře, v jaké by mohli. Dospěli jsme tedy k názoru, že oběma skupinám dopřejeme jejich vlastní „úroveň“ pohybové a sportovní zdatnosti.

Jaký je koncept třídy?

Nejdůležitějším aspektem i v této třídě je vzdělání a jeho kvalita, stejně jako je tomu ve třídách ostatních. Občas jsme slýchávali, že sportovka se neučí, že má místo matematiky posilovnu, místo dějepisu skáčou výšku atd. Nic takového není pravda. Tato třída bude mít týdně 4 hodiny tělesné výchovy, na které ji budou doprovázet dva učitelé tělesné výchovy. Oba budou třídu aktivně rozvíjet ve sportovní zdatnosti. Tedy seznamovat a zdokonalovat děti v mnoha sportovních a pohybových aktivitách jako jsou samozřejmě atletika, královna sportu, ale rovněž sportovní hry, gymnastika, netradiční sporty, vodní sporty, cyklistika a v neposlední řadě zimní sporty. Nově budeme část tělesné výchovy věnovat i strečinku a relaxačním technikám, které vhodně doplní sportovní přípravu žáků. Některé z těchto aktivit budou povinné v rámci hodin TV, některé nabídneme spíše jako dobrovolné v rámci volnočasových aktivit jak pravidelných, tak jednorázových.

A jak to bude s výukou? V každém ročníku je ona hodina tělesné výchovy týdně navíc ubrána v šestém ročníku z dějepisu, v sedmém z hodinové dotace českého jazyka, v osmičce zeměpisu a v devítce z fyziky. To ovšem neznamená, že by žáci této třídy byli o učivo ochuzeni. Učitelé zmíněných předmětů s tímto vždy dopředu počítají a formu výuky tomu přizpůsobují. Častěji je zadáváno domácí procvičování pomocí MS Teams a dochází tak k jeho zefektivnění.

Pokud se ptáte, jak moc velký vliv má absence této hodiny v jednotlivých předmětech, tak můžeme po zkušenostech z posledních dvou ročníků konstatovat, že prakticky žádný. Všechny předchozí sportovní třídy s touto dotací mají srovnatelné či lepší studijní výsledky jako ostatní tři paralelní třídy.

Kdo je třídní učitel?

Třídní učitelkou sportovní třídy bude Mgr. Simona Mikešová. V této třídě bude vyučovat anglický jazyk, výtvarnou výchovu a v hodinách TV výše zmíněný strečink a relaxační techniky. Zároveň plánuje i mimoškolní akce (jednodenní či vícedenní) – turistika, cyklistika, lyžování a jiné sportovní aktivity dle zájmu žáků. Pozornost věnuje také zdravému životnímu stylu a výživě. Klade důraz na přátelskou atmosféru ve třídě, spolupráci a komunikaci.

Pro koho je třída určena?

Ve třídě se budou skvěle cítit ty děti, pro které se pohyb stal běžnou součástí životního stylu a každodenního života. Žáci, kteří chtějí svou sportovní zdatnost ještě rozšířit a v tomto směru se dále rozvíjet. Nečekejte od nás specializaci na ten či onen sport. Ten mají v klubech, které navštěvují. Ruku v ruce ale budeme dbát na jejich dobré studijní výsledky a zdravý životní styl.

Jaké jsou podmínky přijetí?

Dobrý prospěch, chování bez závažných kázeňských problémů, zvládnutí talentové zkoušky. Talentová zkouška má za úkol zmapovat všestrannou sportovní připravenost žáka. Do sportovní třídy může být přijat žák s trvalým bydlištěm v městysi Nehvizdy a v obci, s níž má městys Nehvizdy uzavřenu smlouvu o plnění povinné školní docházky na příslušném stupni školy.

Přihlášku naleznete níže, zasílejte ji na adresu: kadlecova@skolanehvizdy.cz do 28. dubna 2024. Přihlášku můžete přinést i osobně třídnímu učiteli, který ji předá Mgr. Haně Kadlecové.

Jaký je termín a místo talentové zkoušky?

Středa 15. 5. 2024, 16:00 sportovní hala ZŠ Nehvizdy, Bedřicha Mouchy 1001, Nehvizdy. Náhradní termín je ve středu 29.5.2024.

Čas ukončení závisí na počtu přihlášených uchazečů.

Podmínkou k absolvování talentové zkoušky je souhlasné písemné vyjádření ošetřujícího pediatra. Lze použít i platný posudek o zdravotní způsobilosti pro tábory či mimoškolní akce (platnost 2 roky).

Co se bude na talentové zkoušce předvádět?

U některých disciplín uvádíme i orientační počty opakování, či výkony, které očekáváme, že by úspěšní uchazeči měli zvládnout. V prokliku se můžete podívat, jak by měl cvik správně vypadat v podání žáků nynější sportovky:

Skok daleký z místa: https://www.youtube.com/shorts/ULV37aSl47E

Leh - sed: https://www.youtube.com/shorts/_--33TNiHZk

Člunkový běh 4x10 m: https://www.youtube.com/shorts/ksjaJ04Zegk

Jacíkův test: https://www.youtube.com/shorts/pvVjIEGuCDQ

Gymnastická sestava: https://www.youtube.com/shorts/F2By0Bmeeys

Basketbalová sestava: https://www.youtube.com/shorts/DanJ1l2TvEE

Fotbalová sestava: https://www.youtube.com/shorts/h18rGHTWXRI

 

Přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2024_2025

sport_prˇihla´sˇka_6.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,39 kB

nahoru