Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

Skončily Dětské olympijské hry. Náš 1. stupeň získal v celkovém hodnocení škol zlato, 2. stupeň bronz. Slavnostní poděkování reprezentantům školy a předání ocenění se uskuteční společně s loučením s deváťáky ve středu 26. června -  od 9.00 hodin odměnění sportovců, od 10.00 loučení s deváťáky. Srdečně zveme!

Rozhodnutím rady městyse Nehvizdy se pro školní rok 2024-2025 nemění výše školkovného (1000,- Kč/měs.) ani družinovného (450,- Kč/měs.)

Organizace školního roku 2024-2025 na 1. stupni - slíbené informace ZDE: zakladni-skola/aktualne/aktuality/sdeleni-pro-rodice-zaku-1-stupne-885cs.html

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po veřejných komunikacích. Odložte telefony a tablety a dívejte se kolem sebe, ať se Vám něco nestane!! Proboha nehrajte hry s přebíháním silnice...

Začaly školy v přírodě, fotky najdete v aktualitách

Provozní řád centra

Provozní řád v herně od 1. 9. 2021

Za děti, jejich bezpečnost a chování zodpovídají rodiče.

Dbejte pokynů zaměstnankyně DC Dráček. V případě porušování pravidel či nevhodného chování je oprávněna vykázat z herny.

Při vstupu se zapište do návštěvní knihy. Platba za vše se uskuteční až budete odcházet z herny. Pokud si dáte kávu, či jiné občerstvení – zapište jej ihned do kolonky ke jménu v návštěvní knize.

Kávu si můžete připravit samy nebo požádat zaměstnankyni.Nabízíme, rozpustnou nebo „kapslovou“ Dolce gusto.

Použité nádobí odkládejte na tác. Myje jej zaměstnankyně.

Tašky odkládejte na určené místo – pod tabuli. Nenechávejte v herně z bezpečnostních důvodů (hrozí zakopnutí dítěte a pád).

Kabáty, bundy odkládejte pouze na chodbě-v přízemí.

Děti jí pouze u stolu – neběhají s jídlem ani pitím po herně. Jakmile dítě dojí, ukliďte po něm svačinu nebo dejte do uzavřeného boxu. Také pití zajistěte proti použití jiným dítětem.

Horké nápoje (kávu, čaj) nenechávejte bez dozoru na místech, kde mohou děti dosáhnout!

V době hraní nedávejte dětem bonbony, žvýkačky, lízátka.

Veškerá hygiena - přebalování a nočníky provádějte pouze na WC. Jsou zde nočníky, přebalovací pult a odpadkový koš na použité pleny.

Děti neběhají v herně a neskáčou do bazénu s kuličkami. Důvodem je bezpečnost všech dětí.

Hračky uklízí průběžně maminky po svých dětech z důvodu bezpečnosti.

V době řízeného programu není účast povinná. Doporučujeme děti zapojit, maminky pomáhají.

V celém areálu platí zákaz kouření  a požívání alkoholu a omamných látek. Zákaz vstupu se zvířaty.

Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození DCD nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.

Přísný zákaz vstupu dětí či rodiče s akutně probíhajícím infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod.

V případě jakýchkoliv požadavků, připomínek kontaktujte zaměstnankyni.

Návštěvník bere na vědomí a uděluje souhlas s pořizováním fotografií pro účely zpravodajství o dění v dětském centru. V případě nesouhlasu nahlaste službě.

Protiepidemická opatření

  1. Zapsání čitelně jména a příjmení (trasování)
  2. Dezinfekce rukou ihned při příchodu
  3. Dodržování bezpečného odstupu u dospělých a NOŠENÍ respirátorů pro dospělé mimo konzumaci
  4. Hygiena stravování - zamezení používání lahvičky či jídla mezi dětmi
  5. NEVSTUPOVAT S INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM (RÝMA, KAŠEL) ČI PŘI PODEZŘENÍ SETKÁNÍ S POTENCIONÁLNĚ NAKAŽENOU OSOBOU

nahoru