Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

Podívejte se na Dětské hvězdy v Nehvizdech. Naleznete ZDE: zakladni-skola/aktualne/aktuality/detske-hvezdy-v-nehvizdech-2024-839c

Děkujeme trenérovi Tomáši Vojtkovi.

Podívejte se i na dospělé Hvězdy a vzpomeňte na úterý 20. února 2024 a na sedmý ročník Hvězd - třeba ZDE:

https://hvezdyvnehvizdech.cz/

Logopedie

Logopedická péče na základní škole

Logopedická prevence

Nácvik správné výslovnosti a kultivace mluveného projevu je součástí školního vzdělávacího programu naší školy, který vychází z ramcového vzdělávacího programu pro základné vzdělávání.

 • ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
 • ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 • ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích (RVP ZV)

Kroužek logopedické prevence

V rámci kroužku logopedické prevence je dětem věnována individuální péče v délce 20 minut za týden. Logopedická prevence vychází z konzultace s rodiči a z orientační diagnostiky. Žákovi je během pololetí poskytnuto patnáct lekcí. Cena kroužku je 2500,- Kč za pololetí. Přihlásit se můžete i v průběhu roku, cena bude úměrně zkrácena.

Logopedické poradenství

Logopedické poradenství je v kompetenci školního poradenského pracoviště naší školy.

Školní speciální pedagog – logoped pro MŠ a ZŠ

Mgr. Petra Bártová, e-mail: bartova@skolanehvizdy.cz, mobil: 773 929 597

Speciální pedagog – logopedický asistent

Mgr. Alice Dadáková, e-mail: dadakova@skolanehvizdy.cz, mobil: 777 568 727

Kontakty na klinické logopedy

Ambulance klinické logopedie Černý most

 • zařízení má smlouvu s pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211
 • adresa: Gen. Janouška 1006, Základní škola, Praha 9 – Černý most
 • objednací doba: cca 14 dní
 • kontakt: PhDr. Jana Schaeferová, mobil: 606 494 603

Mgr. Šárka Jarošová, Klinická logopedie Přerov nad Labem

 • nemá nasmlouvané pojišťovny, péče se hradí. Pro vaši orientaci je to 300,- Kč za první komplexní vyšetření, další terapie jsou za úhradu 250,- Kč.
  Děti stráví v ordinaci zhruba 50 minut.
 • adresa: Přerov nad Labem 72, Přerov nad Labem, 289 16
 • objednací doba: do 1 měsíce
 • kontakt: mobil: 736 139 757

Mgr. Diana Vonášková, Lysá nad Labem

 • adresa: Husová náměstí 24/2, Lysá nad Labem
 • objednací doba: cca 1 měsíc
 • kontakt: mobil: 607 534 180

Mgr. Pavlína Froňková, Brandýs nad Labem

 • adresa: Jiřího Wolkera 503, Brandýs nad Labem
 • objednací doba: cca 2 měsíce
 • kontakt: tel.: 326 904 252

Mgr. Petra Kopecká, Újezd nad Lesy

 • nemá smlouvu s některými pojišťovnami – OZP, Ministerstvo vnitra
 • adresa: Staroklánovická 230, Újezd nad Lesy
 • objednací doba: 2–3 měsíce
 • kontakt: mobil: 606 842 201

nahoru