Menu
ZŠ a MŠ Nehvizdy
ZŠ a MŠNehvizdy
rozšířené vyhledávání

Podívejte se na Dětské hvězdy v Nehvizdech. Naleznete ZDE: zakladni-skola/aktualne/aktuality/detske-hvezdy-v-nehvizdech-2024-839c

Děkujeme trenérovi Tomáši Vojtkovi.

Podívejte se i na dospělé Hvězdy a vzpomeňte na úterý 20. února 2024 a na sedmý ročník Hvězd - třeba ZDE:

https://hvezdyvnehvizdech.cz

Znovu otevíráme školní  e-shop  -  podívejte se ZDE:https://www.kraloveskoly.cz/nehvizdy//

Pro 10% slevu na nákupu použijte slevový kód JARNAKY10

Zápis do přípravné třídy


Zařazování žáků do přípravné třídy Základní školy Nehvizdy pro školní rok 2023–2024 (Zápis do přípravné třídy)

Přípravná třída je zřízena na základní škole v souladu s ustanoveními § 47 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Primárně je zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Zápis do přípravné třídy bude probíhat v období bezprostředně po zápisu k základnímu vzdělávání, tedy na přelomu dubna–května 2023.

Žáci jsou přijímáni na základě předložení příslušné dokumentace – doporučení školského poradenského zařízení , rozhodnutí o udělení odkladu plnění povinné školní docházky (netýká se dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky) a na základě vyplnění žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy zákonným zástupcem.

O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě výše uvedených dokumentů dle jím stanovených kritérií:

  1. Děti s odkladem povinné školní docházky, s trvalým pobytem v městysi Nehvizdy a v obcích, s nimiž městys Nehvizdy vytvořil dobrovolný svazek obcí a vytvořil školský spádový obvod (Horoušany, Horoušánky, Vyšehořovice).
  2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s trvalým pobytem v městysi Nehvizdy a v obcích, s nimiž městys Nehvizdy vytvořil dobrovolný svazek obcí a vytvořil školský spádový obvod (Horoušany, Horoušánky, Vyšehořovice).
  3. Ostatní děti dle věku, pokud není naplněna kapacita přípravné třídy.

Na vyšetření pro doporučení odkladu školní docházky nebo doporučení vzdělávání v přípravné třídě se můžete objednat do SPC Brandýs nad Labem (Školní 291, Brandýs nad Labem) na mail spc@zssbol.cz, nebo do PPP Praha-východ (Sportovní 846/22, Praha Vršovice) na mail prahavychod@pppsk.cz.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu mateřské školy. Posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní škole, vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
(§ 7 odst. 4 vyhlášky). Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP pro základní vzdělávání pro první ročník (§ 7 odst. 5 vyhlášky). Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky apod.

V případě potřeby doplnění jakékoli informace se obracejte na Mgr. Petru Bártovou, zástupkyni pro přípravné třídy. E-mail bartova@skolanehvizdy.cz, tel. 773 929 597.

Výsledky zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2023–2024

Výsledky zápisu přípravná třída 2023-2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 260,43 kB

nahoru